ამბულატორიულ-დისპანსერული განყოფილება შეიქმნა და ფუნქციონირებს 2001 წლის 1 დეკემბრიდან.

განყოფილების   ფუნქციები:

  1. ფილტვის  და ფილტვგარეთა ტუბერკულოზზე ეჭვმიტანილი პაციენტების კვლევა როგორც  თბილისის ასევე  რეგიონების პაციენტებისთვის;
  2. დადასტურებული  ტუბერკულოზის შემთხვევაში, მგრძნობიარე და რეზისტენტული ფორმების დროს (ფილტვი და ფილტვგარეთა) მკურნალობა და მეთვალყურეობა:(DOT-ი, VOT-ი, ბინაზე მომსახურება,კონტაქტების კვლევა);
  3. .რეგისტრაცია-ანგარიშგების სისტემის მოწესრიგება.

განყოფილება ემსახურება:  ვაკის,  ვერის,  საბურთალოს,  დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონებს.