ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის

 • დირექტორი – ზაზა ავალიანი;
 • დირექტორის მოადგილე სამკურნალო დარგში – ნანა ქირია;
 • დირექტორის მოადგილე ფინანსურ დარგში – ლევან ხეცურიანი;
 • დირექტორის მოადგილე ტექნიკურ დარგში – ზაზა ალიბეგაშვილი;
 • ხარისხის კონტროლის სამსახურის უფროსი – ნინო ჭუმბურიძე-არეშიძე
 • იურისტი – დარეჯან გულიაშვილი;
 • ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი – ნათია კახელიშვილი;
 • საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტი უფროსი – თამარ რუსიშვილი;
 • შესყიდვების სამსახურის მენეჯერი – არჩილ ჩოხელი;
 • სტრატეგიული დაგეგმვის სამსახურის უფროსი – ნინო ლომთაძე;
 • სადაზღვევო პროგრამების კოორდინატორი – კახა ასათიანი;
 • პენიტენციალური სისტემის დაწესებულებების ტუბერკულოზის კონტროლის სამსახურის უფროსი – მიხეილ მაძღარაშვილი;
 • ლ. ვაშაკიძის სახელობის სამეცნიერო  კვლევითი  და უწყვეტი  პროფესიული  განვითარების  სამსახურის უფროსი – ნესტან ტუკვაძე;
 • ტუბერკულოზის ეროვნული პროგრამის მართვის სამსახურის უფროსი – მარინე ჯანჯღავა;
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მენეჯერი – ქეთევან ბაჯელიძე;
 • ამბულატორიულ-დისპანსერული განყოფილების უფროსი – ლეილა გოგინაშვილი;
 • მიმღები განყოფილების უფროსი – ლალი ცხადაძე;
 • პაციენტთა ნაკადების მართვის სამსახურის მენეჯერი – ქეთევან ომანაძე;
 • ფილტვის ტუბერკულოზის პირველი თერაპიული  განყოფილების უფროსი – შორენა საბანაძე;
 • ფილტვის ტუბერკულოზის მეორე თერაპიული განყოფილების უფროსი – მარინა ჯანელიძე;
 • ფილტვის ტუბერკულოზის მესამე თერაპიული განყოფილების უფროსი – ქეთევან ბარბაქაძე;
 • ფილტვის ტუბერკულოზის მეოთხე თერაპიული განყოფილების უფროსი – ლალი კუპრეიშვილი;
 • თ. გვასალიას სახელობის პედიატრიული  განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი – ლამარა მუმლაძე;
 • ქირურგიული განყოფილების უფროსი – შოთა გოგიშვილი;
 • რეანიმაცია-ინტესიური თერაპიის განყოფილების უფროსი – გიორგი კუტუბიძე;
 • სხივური დიაგნოსტიკის განყოფილების უფროსი – ნუნუ ნათაძე;
 • აფთიაქის გამგე – ნინო კვაჭაძე;
 • ლაბორატორიული სამსახურის უფროსი – რუსუდან ასპინძელაშვილი;
 • კვების ბლოკის ექიმი-დიეტოლოგი – ნანა იაშვილი;
 • ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების, ინფექციის კონტროლისა და მონიტორინგის სამსახურის უფროსი – დიმიტრი მჭედლიშვილი;
 • ეპიდემიოლოგი – ლია პაპიტაშვილი
 • ინჟინერ-კონსულტანტი – შოთა დვალიშვილი
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციის სამსახურის უფროსი – დავით ლელაძე;
 • შპს „ქ. თბილისის N5 ტუბდისპანსერის” დირექტორი – ანა ფასუაშვილი
 • შპს „ქ. თბილისის N2 ტუბდისპანსერის” დირექტორი – თამარ ბურდილაძე;
 • შპს „ქ. თბილისის N1 ტუბდისპანსერის” დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი – ანა ფასუაშვილი;