2019 წლის 8 აპრილიდან 24 აპრილის ჩათვლით ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრში ჩატარდა ტრენინგი „ეფექტური კომუნიკაცია და კონფლიქტების მართვა“. ტრენინგი ჩაუტარდათ დაწესებულების ექთნებს, სანიტრებს, დაცვის და მონიტორინგის თანამშრომლებს.