დირექტორის მოადგილე კლინიკურ დარგში, კლინიკური მენეჯერი – ნანა ქირია. E-mail nana_kiria@yahoo.com

დირექტორის მოადგილე ფინანსურ დარგში – ლევან ხეცურიანი. E-mail khetsurianilevan@gmail.com

დირექტორის მოადგილე სამეურნეო დარგში – ზაზა ალიბეგაშვილი. E-mail alibegashvilizaza2017@gmail.com