დირექტორის მოადგილე კლინიკურ დარგში, კლინიკური მენეჯერი – ნანა ქირია.

E-mail nana_kiria@yahoo.com

დირექტორის მოადგილე ფინანსურ დარგში – ლევან ხეცურიანი.

E-mail khetsurianilevan@gmail.com

დირექტორის მოადგილე სამეურნეო დარგში – ზაზა ალიბეგაშვილი.

E-mail alibegashvilizaza2017@gmail.com