პაციენტის წერილი

 

მორიგი სამადლობელი წერილი პაციენტისგან იხილეთ წერილი

იხილეთ წერილი

 

 

 

 

 

დარეჯან გიორგაძის წერილი სამინისტროს

მადლობის წერილი

ლევან ასლანაძის მადლობის წერილი