2017 წლის 1 ოქტომბერს, ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრში, საზოგადოების ჩართულობის პროექტის ფარგლებში გაიმართა საზოგადოების მრჩეველთა ჯგუფის ტრენინგი. ტრენინგს ესწრებოდნენ თბილისისა და საქართველოს რეგიონების წარმომადგენლები. საზოგადოების მრჩეველთა ჯგუფის წევრებმა გაიარეს ტრენინგი ტუბრკულოზის, ტუბერკულოზში მიმდინარე კლინიკური კვლევების, ამ კვლევებში საზოგადოების ჩართულობის და კვლევასთან დაკავშირებული ეთიკური ასპექტების შესახებ. ტრენინგის პროცესი იყო ინტერაქტიული და მოიცავდა დისკუსიებს, ჯგუფურ სამუშაოებს, სხადასხვა თამაშობებს და ა.შ.

Community Engagement project in coordination with the National Center for Tuberculosis and Lung Diseases (NCTBLD) conducted the workshop for the CAB members. The workshop was held up on October 10, 2017. CAB members from Tbilisi and 3 different regions of Georgia were  invited to the meeting. At the workshop, CAG members were trained on TB disease, research literacy, and clinical trial, CE in the trials as well as research ethical issues. Training process was interactive and included discussions, group works, different games, etc.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment