სამეცნიერო კვლევები

 ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის ბაზაზე ჩატარებული სამეცნიერო კვლევები (1997 – 2009 წწ.) 

სამეცნიერო კვლევები

 ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის ბაზაზე ჩატარებული სამეცნიერო კვლევები (1997 – 2009 წწ.)