1. დირექტორი ზაზა ავალიანი;
 2. დირექტორის მოადგილე სამკურნალო დარგში, ნანა ქირია;
 3. დირექტორის მოადგილე ფინანსურ დარგში ლევან ხეცურიანი;
 4. დირექტორის მოადგილე ტექნიკურ დარგში ზაზა ალიბეგაშვილი;
 5. ფილტვის ტუბერკულოზის პირველი თერაპიული განყოფილება; განყოფილების უფროსი შორენა საბანაძე;
 6. ფილტვის ტუბერკულოზის მეორე თერაპიული განყოფილება; განყოფილების უფროსი მარინა ჯანელიძე;
 7. მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის მართვის განყოფილება; განყოფილების უფროსი ქეთევან ბარბაქაძე;
 8. ფილტვის ტუბერკულოზის მეოთხე თერაპიული განყოფილება; განყოფილების უფროსი ლალი კუპრეიშვილი;
 9. პედიატრიული განყოფილება; განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ლამარა მუმლაძე;
 10. მიმღები განყოფილება; განყოფილების უფროსი ლალი ცხადაძე;
 11. ამბულატორიულ-დისპანსერული განყოფილება; განყოფილების უფროსი ლეილა გოგინაშვილი;
 12. ამბულატორიულ-დისპანსერული განყოფილება #2-ის უფროსი თეიმურაზ კალანდაძე;
 13. კვების ბლოკის დიეტ-ექიმი ნანა იაშვილი;
 14. ეპიდზედამხედველობისა და სტრატეგიული დაგეგმვის განყოფილება, განყოფილების უფროსი ნინო ლომთაძე;
 15. ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური; სამსახურის უფროსი ნათია კახელიშვილი;
 16. შესყიდვების სამსახური, მენეჯერი არჩილ ჩოხელი;
 17. ხარისხის კონტროლის სამსახური, სამსახურის უფროსი ნინო ჭუმბურიძე-არეშიძე;
 18. ტუბერკულოზის ეროვნული პროგრამის მართვისა და კოორდინაციის სამსახური, უფროსი მარინე ჯანჯღავა;
 19. სამეცნიერო  კვლევითი  და უწყვეტი  პროფესიული  განვითარების  სამსახური, უფროსი ლამარა ვაშაკიძე;
 20. პაციენტთა ნაკადების მართვის სამსახური, მენეჯერი ქეთევან ომანაძე;
 21. სამეურნეო სამსახური, უფროსი ლევან კიკნაძე;
 22. ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციის სამსახური, უფროსი დავით ლელაძე;
 23. საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტი, უფროსი თამარ რუსიშვილი;
 24. სადაზღვევო პროგრამების კოორდინატორი, კახა ასათიანი;
 25. ქირურგიული განყოფილება, უფროსი შოთა გოგიშვილი;
 26. რეანიმაცია-ინტესიური თერაპიის განყოფილება, უფროსი გიორგი კუტუბიძე;
 27. სხივური დიაგნოსტიკური განყოფილება, უფროსი ნუნუ ნათაძე;
 28. აფთიაქის გამგე ნინო კვაჭაძე;
 29. ლაბორატორიული სამსახურის უფროსი, რუსუდან ასპინძელაშვილი;
 30. პენიტენტენციალური სისტემის დაწესებულებების ტუბერკულოზის კონტროლის სამსახურის უფროსი, მიხეილ მაძღარაშვილი;
 31. იურიდიული სამსახური, ადმინისტრაციულ-სამარლებრივი კონსულტანტი კონსტანტინე ოჩიგავა;
 32. შპს „თბილისის N5 ტუბდისპანსერის” დირექტორი მანანა ურჯუმელაშვილი;
 33. შპს „თბილისის N2 ტუბდისპანსერის” დირექტორი თამარ ბურდილაძე;
 34. შპს „თბილისის N3 ტუბდისპანსერის” დირექტორი რუზანა ფასუაშვილი;