ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის დირექტორი – ზაზა ავალიანი

E-mail avalianizaza@yahoo.com