ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის დირექტორი – ზაზა ავალიანი avalianizaza@yahoo.com