მიმდინარე წლის 8 თებერვალს 10:30 საათზე უბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრში ახალი რეფერენს-ლაბორატორიის მე-3 სართულზე გაიმართა სუპერვიზიის შეხვედრა.
 
შეხვედრის მიზანი იყო 2018 წლის III კვარტლის სუპერვიზიის შედეგების განხილვა და სხვა მიმდინარე საორგანიზაციო საკითხები.