ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის  ქირურგიული  დეპარტამენტი  გაშლილია  45 საწოლზე  და  აერთიანებს თორაკალური ქირურგიის  და ფილტვგარეშე ტუბერკულოზის  განყოფილებებს. ქირურგიული დეპარტამენტი  წარმოადგენს  ქვეყანაში ერთადერთ  ერთეულს, სადაც  კეთდება ოპერაციები ფილტვის და ფილტვგარეშე  ტუბერკულოზზე. გარდა ამისა,  დეპარტამენტში  რეგულარულად სრულდება ოპერაციები ფილტვის, შუასაყრის ორგანოების, ძვალ-სახსროვანი,  აბდომინალური  და  უროგენიტალური   არატუბერკულოზური პათოლოგიის გამო.

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი – მედ.მეცნ.დოქტორი შოთა გოგიშვილი, თორაკალური ქირურგები – მედ.მეცნ.კანდიდატი გია ლურსმანაშვილი, სპარტაკ ასპინძელაშვილი, მერაბ ჯაფარიძე; ქირურგი-ორთოპედი გია ხოსიაშვილი; უროლოგი-მედიცინის დოქტორი თეიმურაზ დოჭვირი; აბდომინალური ქირურგი თემურ კანდელაკი; გინეკოლოგი გურანდა ლორთქიფანიძე; ქირურგიული სამსახურის მუშაობას კოორდინირებას უწევს მედ. მეცნ. დოქტორი სერგო ვაშაკიძე.

 

დეპარტამენტში  კეთდება ყველა სახის თანამედროვე ოპერაციული ჩარევები პროფილების მიხედვით, მათ შორის ვიდეოთორაკოსკოპიული  და ვიდეოლაპარასკოპიული ოპერაციები

შოთა გოგიშვილი

სერგო ვაშაკიძე

მერაბ ჯაფარიძე

თემურ კანდელაკი

სპარტაკ ასპინძელაშვილი

თემურ დოჭვირი

გია ხოსიაშვილი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ყოველდღიურ ინტენსიურ პრაქტიკულ მუშაობასთან ერთად დეპარტამენტის თანამშრომლები აქტიურად არიან ჩაბმული სამეცნიერო-კვლევით მუშაობაში და შესრულებული აქვთ მთელი რიგი საერთაშორისო პროექტებისა:

US CRDF „Multiple –Drug Resistant Tuberculosis: Epidemiologic, Diagnostic, and Therapeutic Research Opportunities“ August30-September 1, 2004,მთავარი  მკლევარი(PI) ს.ვაშაკიძე

US CRDF „Characterization of Mycobacterium Tuberculosis Gene Expression Patterns During Growth in the Human Lung , March 2006- March 2008, ,მთავარი მკლევარი(PI) ს.ვაშაკიძე

„US CRDF Role of Hepatitis C Virus (HCV) as a Risk Factor For Antituberculosis Drug-induced- Hepatotoxicity“,თანამკლევარი ს.ვაშაკიძე

PNNL-T2-0309-GE „Bacteriophages-Based Approaches to Combat Biofilm-Forming Microbes“. მთავარი  მკლევარი(PI) ს.ვაშაკიძე

A Phase 3, Multicenter, Randomized, Double-Blind, Parallel-Group, Placebo‑Controlled Study to Assess the Efficacy and Safety of Intercostal Nerve Block with Liposome Bupivacaine in Subjects Undergoing Posterolateral Thoracotomy ,2013.02-2013.07, A Phase 3, Multicenter, Randomized, Double-Blind, Parallel-Group, Placebo‑Controlled Study to Assess the Efficacy and Safety of Intercostal Nerve Block with Liposome Bupivacaine in Subjects Undergoing Posterolateral Thoracotomy ,2013.02-2013.07, მთავარი  მკლევარი(PI) შ.გოგიშვილი

NIH K23, Pharmacokinetics and Resistance in MDR TB (PHARM TB), Intracavitary Drug Levels and Drug Resistance in Tuberculosis ,2013-present, მთავარი მკლევარი(PI),ს.ვაშაკიძე

8.ISTC Project:Title:  Expanding global knowledge of tuberculosis by establishing the Georgia Tuberculosis Portal ,2015-
present, , მთავარი მკლევარი(PI),ს.ვაშაკიძე

9. International Project :“Study of TB lesions obtained in surgery: in search of best biomarkers correlating with TB pathology, clinical features, MDR cases and prognostic”, 2016-2017, მთავარი მკლევარი(PI),ს.ვაშაკიძე

NIH “R 21”, 2016-2017, , მთავარი მკლევარი(PI),ს.ვაშაკიძე

 

დეპარტამენტის  თანამშრომლებს მონაწილეობა აქვთ მიღებული მრავალი საერთაშორისო კონგრესის და სიმპოზიუმის მუშაობაში, სადაც წარსდგნენ ორალური  და პოსტერული მოხსენებებით:

1.1-st  International Joint meeting on Thoracic Surgery, Poster, Barcelona, Spain,2009. “Current  Role of Surgery In the Lung Tuberculosis Treatment”Oral Prezentation, Authors Vashakidze S, Gogishvili Sh,

2.17-th European Conference on General Thoracic Surgery, Krakow, Poland,2009,  Meaning of Surgery in Treatment of Resistant forms of Lung Tuberculosis”. Poster,  Authors Vashakidze S, Gogishvili Sh, Lursmanashvili G

3.5-th Congress of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, Europe Region, Dubrovnik, Croatia,2009” Clintical Importance of Mycobacterium tuberculosis drug resistance in lung resectates from pulmonary TB patients” Poster,  Authors S.Vashakidze,L.Mskiladze,I. Khurtsilava,J.E.Graham, N.Shubladze,L.Kupreishvili, K.Nikolaishvili

4.42nd Union World Conference on Lung Health, Lille, France,2011” Increased risk of antituberculosis drug-induced hepatotoxicity ; ”Oral Presentation,  Authors:  Kupreishvili L ,Lomtadze N, Salakaia A,Kalandadze I,Vashakidze S,Sharvadze L,Del Rio, Blumberg HM;

5.42nd Union World Conference on Lung Health, Lille, France,2011” Surgery for Patients with Drug Resistant Tuberculosis in the Setting of DOTS Plus: A Report of 80 Patients from Georgia; ”Poster,  Authors:  Vashakidze S, Gogisvhil Sh,  Nikolaishvili K,  Dzidzikashvili N,Tukvadze N, H. Blumberg H.M.,  Kempker R.R.

6.5-th International Conference on Tuberculosis and Lung Diseases, Oral presentation, Baku, Azerbaijan,2011” the Role of surgery in the treatment of pulmonary tuberculosis” Oral presentation, Authors: Vashakidze S

7.Emory-Georgia Fogarty Conference; June 16th,2011;Tbilisi,Georgia, Oral presentation; “Adjuvant Surgical Resection for M/XDR-TB”; Oral presentation, Author S.Vashakidze;

8.Emory-Georgia Fogarty Conference; June 25th,2012;Kvareli,Georgia, Oral presentation; “Favorable Outcomes for Highly Drug Resistant Pulmonary Tuberculosis Patients Undergoing Adjunctive Surgery”; Oral presentation, Author Vashakidze S;

9.43-rd Union World Conference on Lung Health, Kuala Lumpur, Malaizia, 2012  “Favorable Outcomes for Highly Drug Resistant Pulmonary Tuberculosis Patients Undergoing Adjunctive Surgery”,Poster, Authors:  Vashakidze S, Gogisvihil Sh,  Nikolaishvili K, Dzidzikashvili N,Tukvadze N,  Blumberg H.M.,  Kempker R.R.

10.Training and re-training for TB doctors including that using standard DOTS modules and DR-TB training GPIC (Global Projects Implementation Center), Tbilisi,Georgia, December,2012,” Role of surgery in the M/XDR – TB management.”Oral presentation, Author:  Vashakidze S.

11.”New treatments and approaches to Tuberculosis”, Tuberculosis Symposium-Eastern  Europe and Central Asia RA Ministry of Health and Medecins Sans Frontieres,Yerevan, Armenia,February, 2015, “Role of Surgery in Treatment of Patients with MDR/XDR Pulmonary Tuberculosis-Experience from Georgia”, Oral presentation, Author: Vashakidze S.

12.TB Conference; March23th,Tbilisi,Georgia, 2015 “Results of surgical treatment of patients with MDR/XDR tuberculosis”; Oral presentation, Oral presentation, Authors: Vashakidze S, Gogisvihil Sh,  Nikolaishvili K, Dzidzikashvili N,Tukvadze N, Nonikashvili M, Blumberg H.M.,  Kempker R.R.

13.TB Conference; March23th,Tbilisi,Georgia,2015,  “Cavitary Penetration of Levofloxacin among Patients with Multidrug Resistant Tuberculosis”; Oral presentation, Authors: Vashakidze S, Gogisvihil Sh, Kempker R,Darth A, Nikolaishvili K,Sabulua I,Tukvadze N, Bablishvili N,Nonikashvili M, Ravi Shankar.Singh, Guarner J,Derendorf H,Peloquin Ch,Blumberg H.M

14.Conference; March23th,2015;Tbilisi,Georgia,2015,”Preoperative and Postoperative Evaluation of Pulmonary Function in Patients with Multi and Extensively Drug-resistant Pulmonary Tuberculosis Poster,Authors:Jacobia N,Gogishvili Sh,Vashakidze S,Kuchuhidze T,Goginashvili L, , Blumberg H.M., Kempker R.R.

15.Emory-Georgia Fogarty Conference; June24- 26th,2015;Kazbegi,Georgia, Oral presentation, “Role of Surgery in Patients with Drug Resistant Tuberculosis”; Oral presentation, Author Vashakidze S;

16.International Tuberculosis Portals Consortium, December 8-9,Tbilisi ,Georgia, “Georgia TB Portal”, Oral Presentation, Authors:Shubladze N, Vashakidze S, Nanava U

16.International Conference:  Corellating  Clinical and Experimental  TB Pathology”, Costa Bravo, Spain, 2016. ” Surgical approaches in Tbilisi, Georgia to treat TB patients”, Oral Presentation Authors:  Vashakidze S,Shubladze N

17.International Tuberculosis Portals Consortium, October 30-November 2 ,Minsk ,Belаrus, “Georgia TB Portal- the second year of development ”, Oral Presentation, Authors: Nanava U, Vashakidze S, Shubladze N, Gogishvili Sh

 

დეპარტამენტის  თანამშრომლებiს  არაერთი  სტატია გამოაქვეყნეს საერთაშორისო Peer-reviewed  ჟურნალებში:

1.Vashakidze S, Gogishvili Sh, Lursmanashvili G. Meaning of Surgery in Treatment of Resistant forms of Lung Tuberculosis”. Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery journal, vol. 9, suppl. 1, 2009

2. Kempker RR, Vashakidze S Solomonia N, Dzidzikashvili N, Blumberg HM. Surgery in drug-resistant Lancet Infect Dis 2012; 12:157-66

3. Vashakidze S, Kempker RR, Rabin AS, Nikolaishvili K, Blumberg HM, Additional drug resistance in Mycobacterium tuberculosis isolates from resected cavities among pulmonary M/XDR-TB  Clinical Infectious Diseases 2012;1:144-151

4. Vashakidze S, Gogishvili Sh, Nikolaishvili K, Dzidzikashvili N, Tukvadze N, Blumberg HM, Kempker R, Favorable Outcomes for Multidrug and Extensively Drug Resistant Tuberculosis Patients Undergoing Surgery. Ann Thorac Surg 2013;95:1892–8

5. Lomtadze N,Kupreishvili L,Salakaia A, Vashakidze S, Sharvadze L,  Kempker R,  Magee M,  Del Rio C,  Blumberg H
Hepatitis C Virus Co-Infection Increases the Risk of Anti-Tuberculosis Drug-Induced Hepatotoxicity among Patients with Pulmonary Tuberculosis. PLoS ONE 01/2013; 8(12):e83892. 

6. Russell R Kempker,Aline B Barth,Sergo VashakidzeKetino NikolaishviliIrina SabuluaNestani TukvadzeNino BablishviliShota GogishviliRavi Shankar P SinghJeannette GuarnerHartmut DerendorfCharles A PeloquinHenry M Blumberg. Cavitary penetration of levofloxacin among patients with multidrug-resistant tuberculosis.

Antimicrob Agents Chemother 2015 16;59(6):3149-55. Epub 2015 Mar 16.

7.Sergo Vashakidze,Albert DespuigShota GogishviliKeti NikolaishviliNatalia ShubladzeZaza AvalianiNestan TukvadzeMartí CasalsJoan A. CaylàPere-Joan CardonaCristina Vilaplana. . Retrospective study of clinical and lesions’characteristics of patients undergoing surgical treatment for their Pulmonary Tuberculosis in Georgia.International Journal of Infectious Diseases,2016-in press

8. Nestani Tukvadze , Paula Cardona , Sergo Vashakidze , Natalia Shubladze ,

Zaza Avaliani , Cris Vilaplana , Pere-Joan Cardona. Development of the food supplement Nyaditum resae as a new tool to reduce the risk of tuberculosis development,

International journal of Mycobacteriology,2016-in press

 

აგრეთვე, მათ მიერ შემუშავებულია ისეთი სახელმღვანელო დოკუმენტები, როგორიცაა:

1.ტუბერკულოზის  მართვის  ნაციონალური ჰაიდლაინი, თბილისი, საქართველო; 2013- ლ.ვაშაკიძე,          ნ.ქირია,ს.ვაშაკიძე

Vashakidze L,Kiria N, .Vashakidze S and all. National Guidelines for managements of tuberculosis;Tbilisi, Georgia; 2013

ტუბერკულოზის ქირურგიის ნაციონალური პროტოკოლი, თბილისი, საქართველო; 2013-ს.ვაშაკიძე

2. Vashakidze S, National protocol for surgery of tuberculosis;Tbilisi,Georgia; 2013

 

დეპარტამენტის თანამშრომლები არიან შემდეგი ეროვნული  თუ საერთაშორისო პროფესიონალური ორგანიზაციების წევრები:

 

Surgical Association of Georgia

Phthisologists and Pulmonologists Association of Georgia

European Society of Thoracic Surgeons

International Union Against Tuberculosis and Lung Diseases

International Chest Wall Interest Group (CWIG)

ERS

ტუბერკულოზთან ბრძოლის სახელმწიფო პროგრამის სტრატეგიების გათვალისწინებით, ტფდეც-ს  ქირურგიული დეპარტამენტის მუშაობის  პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს  M/XDR ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობაში აქტიური მონაწილეობა, რაც სრულიად შეესაბამება მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის(WHO) და სხვა წამყვანი   საერთაშორისო ორგანიზაციების  პროტოკოლებს (WHO: treatment guidelines for drug-resistant tuberculosis, 2016 update; „The role of surgery in the treatment of pulmonary TB and multidrug- and extensively drug-resistant TB“-World Health Organization,Regional Office for Europe,2014, „ექიმები საზღვრებს გარეშე“. „ XDR TB მკურნალობისა და მონიტორინგის პროტოკოლი“, 2014).

MDR/XDR TB-ის ქირურგიული მკურნალობის კლინიკური მაგალითები:

 

DOTS+ პროგრამით 15 თვიანი მკურნალობის შემდეგ

DOTS+ პროგრამით 15 თვიანი მკურნალობის შემდეგ

 

DOTS+ პროგრამით 18 თვიანი მკურნალობის შემდეგ

DOTS+ პროგრამით 18 თვიანი მკურნალობის შემდეგ

ორივე  შემთხვევაში კაზეოზიდან  გაიზარდა მგბ

MDR-TB პაციენტის მკურნალობის გამოსავალის კლინიკური მაგალითი

ა) მკურნალობის წარმატებულიგამოსავალი ქირურგიის გარეშე. პაციენტი მოხსნილია აღრიცხვიდან დეფინიციით-განკურნება, მიუხედავად იმისა, რომ მარცხენა ფილტვში რჩებოდა 2 კავერნა

ბ) იგივე პაციენტი ოპერირებულ იქნა 4 თვის შემდეგ  ფილტვებიდან სისხლდენის გამო, კაზეოზიდან გაიზარდა მგბ

გ) იგივე პაციენტის კტ ოპერაციიდან  7 თვის შემდეგ.

თუმცა, არანაკლებ მნიშვნელოვანია სენსიტიური ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტების დროული ქირურგიული მკურნალობა არსებული ჩვენებების მიხედვით

სენსიტიური TB, ტუბერკულომა, პაციენტი ნაოპერაციებია  DOTS პროგრამით  მკურნალობის სრული კურსის დამთავრების და ტუბაღრიცხვიდან დეფინიცია “განკურნებით”  მოხსნის 5 თვის შემდეგ. კაზეოზიდან ამოითესა მგბ და დაუდგინდა MDR-TB

სენსიტიური TB,18 წლის პაციენტი, ჩაუტარდა DOTS-ით  მკურნალობის სრული კურსი,მოიხსნა აღრიცხვიდან დეფინიცია-”განკურნება”. ოპერაცია ჩაუტარდა 5 თვის შემდეგ.კაზეოზიდან  ამოითესა მგბ, დაუდგინდა MDR-TB