ახალი ბოდიპლეტიზმოგრაფის აპარატი

ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის ალერგოლოგიის კაბინეტს ამერიკის საელჩომ საჩუქრად გადმოსცა ფილტვის ფუნქციური სტატუსის განმსაზღვრელი აპარატი ბოდიპლეტიზმოგრაფი. ამასთან დაკავშირებით,  მიმდინარე წლის 14 თებერვალს ცენტრს ესტუმრნენ ამერიკის საელჩოს  წარმომადგენლები და სხვა ოფიციალური პირები: კვინტინ დოლი – ორმხრივი ურთიერთობების ოფიცერი, ჯორჯიის შტატის ეროვნული გვარდიის წარმომადგენელი დავით სანიშვილი – ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამის მენეჯერი ჯინ ვოლენი – საქართველოს…

STREAM კვლევის COMMUNITY ENGAGEMENT ქვეკონტარაქტის ფარგლებში ტრენინგი

ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრში, ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა წინააღმდეგ საერთაშორისო კავშირისა (International Union Against Tuberculosis and Lung Diseases) და ორგანიზაცია „სასიცოცხლო სტრატეგიების“ (Vital Strategies) დაფინანსებით მიმდინარეობს STREAM სტადია 2 კლინიკური კვლევა, რომლის მიზანი არის დადგინდეს მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის სამკურნალო ხანმოკლე – ექვსი, ან ცხრა თვიანი რეჟიმების ეფექტურობა და უსაფრთხოება.   2019 წლის 13 თებერვალს…