ტრენერთა ტრენინგი ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრში

2019 წლის 1-2 აპრილს ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრში გაიმართა ტრენერთა ტრენინგი “მოწევის შეწყვეტის ინტეგრირება ტუბერკულოზის პროგრამაში”. ტრენინგი ორგანიზებულ იყო ააიპ „თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო-კონვენციის იმპლემენტაციისა და მონიტორინგის ცენტრის“ მიერ  აივ ინფექციის/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური ფონდის მიერ დაფინანსებული „ტუბერკულოზის ყველა ფორმის ხარისხიან დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე საყოველთაო ხელმისაწვდომობის მდგრადობის უზრუნველყოფის“ (GEO-T-NCDC) პროგრამის ფარგლებში და მიზნად ისახავს ტუბერკულოზის მკურნალობის მიმწოდებელი…