ახალი დაავადებები და ძველი საფრთხეები: გამოცდილება ტუბერკულოზის დარგში COVID-19-ის საპასუხოდ

იმაში დასარწმუნებლად, რომ საყოველთაო შეშფოთების საგანზე სამეცნიერო მკვლევარების პასუხი გაზიარებულ იქნას რამდენადაც შესაძლებელია სწრაფად, Union ნაჩქარევად ადასტურებს სტატიებს საერთაშორისო ჟურნალში ტუბერკულოზისა და ფილრვის დაავადებების შესახებ ( IJTLD)და გამოაქვეყნებს მათ მთლიანად ჩვენს ვებსაიტზე, ვიდრე ჟურნალის ბეჭდური ვერსიის გამოსვლამდე. წინამდებარე სტატია დამტკიცებულ იქნა 2020 წლის 13 მარტს და დადასტურებულ იქნა გამოსაქვეყნებლად 14 მარტს.   ავტორები:მ.დარა, სოტგუ, რეიხლერი, ჩაიანგი,…