23 ივლისს გერმანული სახელმწიფოს ფლობელობაში მყოფი განვითარების ბანკის (KfW) წარმომადგენელი, ბნი მარტინ შმიდი ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრს ეწვია, იმისათვის რომ მოინახულებინა და შეეფასებინა  ჩვენს ცენტრში, თავიანთი სპონსორობით აშენებული ახალი რეფერალური ლაბორატორიის შენობა.

 

ასევე 23 ივლისს ცენტრს ეწვია შვეციის ტროპიკული მედიცინისა და ჯანდაცვის ინსტიტუტის წარმომადგენელი, სებასტიენ გან. მისი სტუმრობის მიზანი იყო, რომ გაეკონტოლებინა უკვე წამოწყებული პროექტის მიმდინაორება საქართველოში.

 

ამავე დღეს ჩვენს ცენტრს ასევე ეწვია GLC და GDF-ს (Global drug facility – გლობალური წამლების პირობები) მწვანე შუქის კომიტეტის წარმომადგენლები – ბნი ანდულემ უმარი და ქბნი ჟილდიზ ისიკეევა, რათა შეეფასებინათ მედიკამენტების და ტუბერკულოზური პროგრამების მუშაობა.