დეპარტამენტები

სამედიცინო სერვისი

მოძებნე ექიმი

დაჯავშნე ვიზიტი

STOP TB სტრატეგია

საქართველოში მოქმედი ტუბერკულოზის კონტროლის სისტემა ეფუძნება ტუბერკულოზთან ბრძოლის საერთაშორისო STOP TB სტრატეგიას.

STOP TB სტრატეგიის არსი მდგომარეობს ტუბერკულოზზე სრულყოფილი კონტროლის სისტემის შექმნაში, რომელიც უზრუნველყოფს საზოგადოებაში სიკვდილობის, ავადობის, დაავადების გავრცელების შემცირებასა და ტუბსაწინააღმდეგო მედიკამენტებისადმი რეზისტენტობის განვითარების პრევენციას. ეს ხორციელდება ტუბერკულოზის შემთხვევათა გამოვლენის, დიაგნოზირების, მკურნალობის, პრევენციისა და ეპიდზედამხედველობის სტანდარტული ღონისძიებების მეშვეობით.

DOTs პლუს სტრატეგია

სტრატეგიის ქვაკუთხედია მისი წარმოშობის საფუძველი – DOT ანუ მოკლევადიანი ქიმითერაპია უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ. საერთაშორისო რეკომენდაციების მიხედვით, DOTs და რეზისტენტული ტუბერკულოზის შემთხვევაში DOTs პლუს სტრატეგია, გამართლებულია და ეფექტური სამედიცინო და ეკონომიკური თვალსაზრისით, რის გამოც იგი მსოფლიოს ასობით ქვეყანაში საფუძვლად დაედო ტუბერკულოზთან ბრძოლის სახელმწიფო პროგრამებს.

ახალ სტრატეგიაზე დაფუძნებული ტუბერკულოზთან ბრძოლის ეროვნული პროგრამა საქართველოში 1995 წლიდან ამოქმედდა, რის შემდეგაც გამუდმებით ვითარდება, იხვეწება და ფართოვდება ტუბერკულოზის კონტროლის სრულყოფილი სისტემის შექმნის მიზნით. ამჟამად ქვეყანაში ტუბერკულოზთან ბრძოლის სტრატეგია განსაზღვრულია და ხორციელდება ხუთწლიანი (2007-2011წწ) ტუბსაწინაღმდეგო სახელმწიფო პროგრამის მიხედვით.

ტური პაციენტებისათვის

დაგეგმე შენი ვიზიტი კლინიკაში

სამედიცინო დეპარტამენტები

ჩვენი კლინიკის სტრუქტურა

ცენტრის დირექტორი

ზაზა ავალიანი

ტუბერკულოზის მართვის კოორდინატორი

მაია ყიფიანი

სტრატეგიული დაგეგმვის განყოფილების ხელმძღვანელი

ნინო ლომთაძე

MODERN EQUIPMENT

Personalized patient care is what sets Medicus Medical Center apart. When you visit one of our four San Francisco campus locations you can expect to receive world class care. Expert physician specialists and caring clinical staff provide you with an exceptional patient care is what sets Medicus Medical Center apart health care experience.

Featured Services

We cover a big variety of medical services

Free Checkup

The basis of Wellness

Cardio Exam

With High-End Equipment

DNA Testing

Accurate Results

Personalized patient care is what sets Medicus Medical Center apart. When you visit one of our four San Francisco campus locations you can expect to receive world class care. Expert physician specialists and caring clinical staff provide you with an exceptional health care experience.

Working Hours

MONDAY 09:00-20:00
TUESDAY 09:00-21:00
WEDNESDAY 09:00-20:00
THURSDAY 24-HOUR SHIFT
FRIDAY 09:00-21:00
SATURDAY 09:00-18:00
SUNDAY 11:00-19:00

Fees & Insurance

For the convenience of our clients the Medicus Health Center and Hospital provides direct insurance billing with all the major international insurance providers and assistance companies.

Need a personal health plan?

Call Now (600) 123-4567 and receive Top Quality Healthcare for you and your Family