ტუბერკულოზის ვაქცინა ახალი კორონავირუსის წინააღმდეგ

მოკლე მიმოხილვა თემაზე: შეუძლია თუ არა მრავალსაუკუნოვან ტუბერკულოზის ვაქცინას განაწყოს იმუნური სისტემა ახალი კორონავირუსის წინააღმდეგ?  არსებული მტკიცებულებები და დადეგმილი სამეცნიერო კვლევები   ოთხი სხვადასხვა ქვეყნის მკვლევარები მალე დაიწყებენ ახალი კორონავირუსის წინააღმდეგ ვაქცინის კლინიკურ გამოცდას არაორდინალური მიდგომით. არაორდინალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ ისინი გამოცდიან მრავალსაუკუნოვანი ბაქტერიული დაავადების – ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო ვაქცინას. ეს იქნება ახალი შესაძლებლობა, გადაიხედოს ადამიანის…

Read more