დირექტორის მოადგილე ფინანსურ დარგში ლევან ხეცურიანი