ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის მე-3 თერაპიული განყოფილება შეიქმნა და ფუნქციონირებს ცენტრის ბაზაზე 2001 წლიდან. განყოფილება 2008 წლიდან ახორციელებს  მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტების მკურნალობას სტაციონარულ რეჟიმში და წარმოდგენს ერთერთ ცენტრალურ რგოლს ქვეყანაში ამ განსაკუთრებით საშიშ ინფექციასთან ბრძოლაში.  განყოფილებაში 2018 წლიდან ასევე მიმდინარეობს რეზისტენტობის მაღალი რისკის მქონე სენსიტიური ტუბერკულოზის შემთხვევების მართვა  მკურნალობის სტაციონარულ ეტაპზე.

მე-3 თერაპიული განყოფილება აქტიურადაა ჩართული სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობაში. ამჟამად განყოფილების ბაზაზე მიმდინარეობს ორი კლინიკური კვლევა, რომლებიც მიზნად ისახავენ ახალი ტუბსაწინააღმდეგო მედიკამენტების გამოყენებით მოკლევადიანი ეფექტური რეჟიმების შემუშავებას.

განყოფილების დატვირთვა შეადგენს 64 საწოლს. განყოფილების ხელძღვანელია  ქეთევან ბარბაქაძე. აქტივობებს ახორციელებენ ექიმები: ლალი მიქიაშვილი, ნინო ძიძიკაშვილი, ვალენტინა ჯმუხაძე, იზა ჯიქია და ნინო ქაჯაია, 23 ექთანი და  18 სანიტარი.